Covid-19


Tomma rum > Covid-19 > TOMMA RUM & COVID-19

TOMMA RUM & COVID-19

ENG Below

Vännersta i NORDINGRÅ, i Kramfors kommun, längs med Höga Kusten, mellan Härnösand och Örnsköldsvik sommaren 2020. Vi har blivit inbjudna av Nordingrå Konstnärsverkstad och Myller Kulturförening, som låter oss ta del av välutrustade boenden och ateljéer samt outnyttjade utrymmen och vackra vidder. Vi är väldigt glada över detta samarbete och ser fram emot att få möta både en ny plats och nya människor!

Tomma Rum hoppas att samtliga i minsta möjligaste mån, drabbas av denna vår globala nödbroms.

Som ni troligen redan har listat ut balanserar årets sommarprojekt 2020 på en skör tråd.

Det kommer att dröja ytterligare en stund innan vi kan ge definitiva besked om projektet kan genomföras, eller ifall vi måste skjuta det på framtiden.

En av Tomma Rums främsta tillgångar är de kollektiva möten och kultursamarbeten som uppstår mellan oss, besökare och ortsbor. Därför väntar vi med att öppna ansökan tills vi vet att projektet kan genomföras på ett ansvarsfullt sätt.

Håll er uppdaterade här på hemsidan och på facebook då situationen kan förändras snabbt.

Vännersta in NORDINGRÅ, in the municipality of Kramfors, along the High Coast, between Härnösand and Örnsköldsvik during the summer of 2020. We have been invited by Nordingrå Konstnärsverkstad and Myller Kulturförening, which allows us to take part in well-equipped accommodation and studios as well as unused spaces and beautiful spaces. We are very excited about this collaboration and look forward to meeting both a new place and new people!

Tomma Rum hopes that everyone, as far as possible, are unaffected by this our global emergency brake.

As you have probably already figured, this year’s summer project 2020 balances on a fragile thread.

It will be a while before we can give definite information on whether the project can be implemented, or if we have to postpone it to the future.

One of Tomma Rum’s main assets is the collective meetings and cultural collaborations that arise between participants, local residents and visitors. Therefore, we wait to open the application until we know that the project can be carried out responsibly.

Keep yourself updated on this website and on facebook as the situation can change quickly.

Kommentarer inaktiverade.