Vad är Tomma rum?

Tomma Rum är en självorganiserad plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte. Varje sommar arrangerar alla deltagare tillsammans en vistelse på en mindre ort i Sverige. Tomma rum handlar om att mötas och att skapa nya former av samarbeten mellan konstnärer, kulturutövare och lokalbefolkningen på den ort vi besöker.

Tomma rum är öppet för alla som är intresserade av konst, kultur, människor och den ort som vi besöker. Konstnärer men även arkitekter, poeter, musiker, skribenter, fotografer och skådespelare av olika åldrar och nationaliteter deltar i Tomma rum. En speciell dynamik uppstår både inom gruppen och i det lokala samarbetet. Vi arrangerar utställningar, performance, filminspelningar, offentliga samtal med mera. Oväntade möten sker och både värdar och besökare stimuleras till nya synvinklar på lokala samarbeten och kulturliv.

Tomma rum är en ideell förening, som man blir medlem i när man deltar i projektet. Föreningens stadgar finns att ladda ner här.

Personer under 18 år kan inte delta i projektet utan målsmans sällskap.