Emmaboda


Tomma rum > Emmaboda > regn sol åska barn speglar music, o så vidare…

regn sol åska barn speglar music, o så vidare…

hon bara, “dont be sceared for my glasses”, vi ba ,,- de e lugnt.

grupppbild 3

gruppbild 2

gruppbild 1

regn, hmmf…

filmjölk på fönster, ett slags måleri

aktiviteter som bad och solning.

Comments are closed.