27 augusti, 2020 Björkö

18 maj, 2020 TOMMA RUM & COVID-19

23 augusti, 2019 Tack för i år!/Thank you!

Utbyta idéer och arbeta tillsammans

Under 2014 färdigställde vi vår guide till att starta residensprogram. Ett residensprogram – efter engelskans artist in residency –  kan variera stort i form och genomförande. Det handlar om att en eller flera konstnärer bjuds in för att bo och arbeta [...]

Vad är Tomma rum?

Tomma Rum är en självorganiserad plattform för kulturellt och konstnärligt utbyte. Varje sommar arrangerar alla deltagare tillsammans en vistelse på en mindre ort i Sverige. Tomma rum handlar om att mötas och att skapa nya former av samarbeten mellan konstnärer, [...]

Arjeplog

Arjeplog, den tredje största kommunen i Sverige, med den lägsta befolkningstätheten och den djupaste insjön, Hornavan, således det renaste kranvattnet. Med grunden lagd för en silvergruva anno 1635 har området ändå befolkats i 10 000 år. Idag domineras näringslivet nästintill helt av den globala bilindustrins vintertestanläggningar. En intensiv aktivitet och fördubbling av folkmängden under vinterhalvåret ersätts av ett lugn och upplevelsen av överdimensionerad kapacitet under sommarhalvåret. Den populära friluftsturismen i de vackra omgivningarna är ändå inte jämförbar med alla bilmärkenas anställda tekniker som, villa med sina gympaskor i -40 C, är lättidentifierade av ortsbefolkningen. Helutrustat med vardagens bekvämligheter, bor vi i ett av de sommartomma hemmen tillägnade de gästande vinteringenjörerna. Med korta avstånd till allt arbetar vi i den f.d. grundskolans gamla gymnastiksal och nyttjar samhällets olika utställningsytor, bl.a i Silvermuseet, Centrumbiografen och alls annat vi kan hitta på. Med utsikt över sjöarna åt både norr och söder och fjällen i horisonterna vandrar vi mellan de två huvudgatorna Storgatan och Drottninggatan, tar en kaffeslatt i järnaffären där alla känner alla efter tilltalsnamn och pratar om det senaste kring Stina och Pelle.500[...]