Ljusne


Tomma rum > Ljusne > Kalas!

Kalas!

Lördagen den 6:e juni håller vi stödfest/infokväll/vernissage för Tomma Rum i Stockholm. Det blir musik, videoverk, bildkonst, bar, dans, discoljus och info om Tomma Rums kommande projekt!

kl. 21:00 The Fairbanks Quarterly
kl. 22:00 Agnes Mercedes
kl. 23:00 Kamen Zlatev
Resten av kvällen: DJ Onajs

Hela Kvällen:
Bild av Embla Ardal, Vira Kiktso och Anna Liljekrantz
Video av Linn Björklund, Jonas Gazell, Tobias Liljedahl, Daniel Torarp och Wearing Architecture.

Attenda på FB eller maila till: fest [a] tommarum . se Gästlistan stänger lördag den 6.e kl 12. Vi har små lokaler och begränsat antal besökare åt gången, så kom tidigt för att säkert komma in!

Välkomna!

fest_150606The Tomma Rum party/info/exhibition-evening in Stockholm, will be Saturday the 6 th of June! There will be music, video works, pictures, bar, dance, disco lights and of course info about Tomma Rums past and coming projects!

kl. 21:00 The Fairbanks Quarterly
kl. 22:00 Agnes Mercedes
kl. 23:00 Kamen Zlatev
Rest of the night: DJ Onajs

All the time:
Pictures by av Embla Ardal, Vira Kiktso and Anna Liljekrantz. Videos by Linn Björklund, Jonas Gazell, Tobias Liljedahl, Daniel Torarp and Wearing Architecture.

Join the FB event or email your name to fest [a] tommarum . se The guestlist will close Saturday the 6 th at 12 noon. Our place is not so big so come early to be sure to get in.

Welcome!

Comments are closed.