Malmberget


Tomma rum > Malmberget > Välkommen till Malmberget!

Välkommen till Malmberget!

Tomma Rum kommer i år att hållas i Malmberget.

Malmberget är en gruvortort i norra Norrland med 8000 invånare. Gruvindustrin har givit staden en särskild provisorisk prägel med centrum alldeles intill gruvan. Eftersom gruvdriften fortfarande är mycket lönsam, fortsätter dess expanderande verksamhet att flytta staden ner mot dalen.

Vi har blivit erbjudna ateljéer i en nedlagd skola och utställningmöjligheter ute på stan. Gruvföretaget förser oss med boende i närheten. Kommunen lånar oss en bil, cyklar och busskort. Det är cykelavstånd till sjöar och berg i midnattssolen. För att anmäla dig gå in på hemsidan!


This year Tomma Rum will be held in Malmberget.

Malmberget is a mining town in the very north of Sweden with 8000 inhabitants. The mining industry has given the town a makeshift character with the town centre right next to the mine. Since the mine is still very profitable, its expansion continually moves the town down towards the valley.

We have been offered studio spaces in a former high school and exhibition space around town. The mining company provides us with close by accommodation. The municipality is lending us a car, bikes and bus passes. Biking distance to lakes and mountains in the midnight sun. Sign up for Malmberget on our website!

Comments are closed.