Uddebo

Tomma rum fyller tomma rum med konst18 juni, 2017

2017-06-16 22.22.49Uddebo, en söndag i Juni. Lupinerna står i full blom, en tunn dimma har trolskt lagt sig över älvens stilla vatten. Väveriets grandiosa salar vittnar vemodigt om fornstora dagar. En ko råmar andaktsfullt mot fullmånens bistra sken. Men kvällens vardaglighet är blott ett falsarium. Imorgon kliver nämligen de första förväntansfulla konstnärerna av bussen. Här väntar det stora äventyret. Hjärtligt välkomna till tomma rum 2017, i Uddebo. Se till att anmäla er, ni som inte redan gjort. (Uddebo, a Sunday in June. The lupins are in full bloom, a thin mist has trembling settled over the river's still waters. The grandiose halls of the old weaving mill testifies vigorously of it's past. A cow is howling in the full moon's bitter shine. But the everyday life is just a chimera. Tomorrow, the first artists will get off the bus. Here the great adventure awaits them. Welcome to Tomma Rum 2017, in Uddebo. Make sure to book your visit, if you have not already done so.

Anmälan öppen!14 maj, 2017

Anmälan till årets projekt har öppnat här på hemsidan. Anmäl dig snarast för att säkra din plats i Uddebo i sommar! The application for this year's project has opened. Register under "anmälan" to secure your place in Uddebo this summer!

Äntligen Uddebo26 mars, 2017

Sommaren 2017 åker vi äntligen till Uddebo. Den gamla bruksorten som blivit ett återupplivat villasamhälle blev vårt val av plats denna gång. Inte helt opåverkat av de gäng tommarummare som genom åren flyttat dit permanent och bidragit till ortens stadiga tillökning av kreativ energi. Uddebo har varit på tapeten att besöka i ett flertal omgångar men det rätta förutsättningarna lät vänta på sig tills nu, då Liv Sonntag och Kalle Magnusson förvärvat ortens fabriksbyggnad Väveriet och gjort det till arbetsplats för ett gäng drivna Uddebo-bor. Väveriet är ett komplex på 5000 kvadratmeter, utbyggt i olika etapper genom nittonhundratalets senare decennier. Än så länge utnyttjas inte dessa mångfacetterade lokaler till fullo, varvid det var läge att bjuda in Tomma Rum att husera en sommar. Väl mött!   vaveriet2005aIn the summer of 2017 we are finally going to Uddebo. The old mill town that has become a revitalized villa community became our choice of residence this time. Not entirely unaffected by the gang of tommarummers that has moved there permanently over the years, contributing to Uddebo’s steady increase of creative energy. Uddebo has been in our sight for a visit for a long time, but the right conditions were not in place until now, when hardworking Liv Sonntag och Kalle Magnusson acquired the factory building Väveriet and made it a work place for a bunch of driven Uddebo residents. A complex of 5,000 square metres, expanded in stages through the later decades of the twentieth century. So far, these multifaceted premises are not utilized in full, whereby it was timely to invite Tomma Rum to reside for one summer. See you there!  

Uddebo är en tätort i Tranemo kommun. Textilindustrin är och har varit viktig för den lilla tätorten ett exempel på detta är Väveriet, där Tomma Rum just ska hålla till. Ateljéer, tapetserarverkstad, musikstudio, vinterförvaring av husvagnar - det mesta ryms i den gamla fabriksbyggnaden på 5000 kvm. Idag bor det 258 personer i Uddebo. På orten finns en bygdegård, en bybastu, en lokal radiokanal med inspelningar från byns Konsum, kanotuthyrning, en naturodlingsklubb, kör, konstförening, astrologiförening, samt en egen Uddebofestival. Vidare finns Gula huset, där också Tomma Rum kommer att hålla till. Föreningen Gula Huset som brukligen håller till där är en mötesplats för idéer, bevarande av kulturarv och skapandet av ändamålsenliga lokaler för konstnärlig verksamhet. Gula Huset uppfördes 1892 som en kontors- och lagerbyggnad till den något äldre trikåfabriken som sedermera brann ner 1954. Trikåfabriken ingick då i Eiserkoncernen, en av de stora textilindustrierna som omformade Sjuhäradsbygden – från spridda jordbrukssamhällen till ett pärlband av industriorter utmed vattendragen. Mer info kommer längre fram, men nu kan ni börja ställa in era kompasser iallafall!