Krokstrand 2024

Krokstrand 20247 May, 2024

Bohuslän! Beläget på Strömstad kommuns inländska ostkust, i mötet mellan Bohusledens högsta och lägsta punkt bjuder Tomma Rum i år in till Krokstrand. Krokstrand var vid sekelskiftet 1900 ett livligt stenhuggarsamhälle som år 1902 förärades ett Folkets hus, en samlingens plats för yttrandefrihet. År 1977 stannade industrin av och stenhuggarbostäderna fylldes med grönavågare som fortsatte att hålla liv i Folkets hus genom festival, dans, biograf med mera. Under sommaren 2024 har Tomma Rum i samarbete med Krokstrand Folketshusförening fått ynnesten att vistas och verka i detta Bohusläns äldsta Folkets hus! Byggnaden ligger just invid Idefjordens ibland salta ibland sötare vatten och vart du än blickar så skymtar bohusgraniten. Vi har tillgång till en rymlig lokal benämnd Stora salen, fullt utrustat kök och badrum. Vi har i år möjlighet att vara åtta personer per vecka, men viktigt att veta är att vi kommer att sova och verka i samma lokal. Det finns avskiljande väggar av trä och tyg men endast ett fåtal dörrar. Vi har tillgång till andra taktäckta rum utomhus och restaurang finns just intill. I tillägg finns även plats för tält eller bobil. Varmt välkommen till en ny oförglömlig sommar med nya möten, upptäcksfärd bland tjärnar, granit och Krokstrandsbor och möjlighet att simma över till Norge!

Här bokar du din vistelse på Tomma Rum 2024 i Krokstrand!

Varje person som vill delta i Tomma Rum bokar sin vistelse här. Vi kommer att sova och arbeta i samma lokal. Sovplatserna är avskilda med väggar och tyg, dock få dörrar. Det finns även möjlighet att ha med sig tält eller bobil och bo precis utanför. På grund av rumsomständigheterna kan vi i år inte erbjuda sovplats för barn under 18 år eller husdjur. Vill du som deltagare ta med dig barn eller husdjur så är ni varmt välkomna, men behöver ordna med eget boende så som tält eller bobil. Varje vecka finns plats för max 8 personer och i lokalen finns även välutrustat kök samt badrum.

Du är beviljad att boka 1-3 veckors vistelse, enbart i hela veckor. Residensveckorna är i år tisdag - tisdag, dvs ankomst tisdag, avresa tisdag. Första veckan är 2-9 juli, sista veckan är 6-13 augusti.

Nytt för i år är att Tomma Rum kommer att ha en samarbetsvecka för personer som vill utforska idéer eller göra konst tillsammans med andra. Samarbetsveckan sker 9-16 juli. Till denna vecka kan du ta med dig förslag på något du vill titta på med andra, eller vara beredd på att delta i andras projekt.

Tomma Rum har vissa verktyg och teknisk utrustning som du som deltagare kan använda fritt under ansvar. Ta i övrigt med det material du behöver eller använd sånt du hittar på plats.

I Krokstrand kommer du att tas emot av en veckoansvarig deltagare som introducerar dig till lokalen, dess omgivningar och närvarande deltagare. Veckoansvarig har ett visst organisatoriskt ansvar men projektet skapas av alla tommarummare tillsammans.

Som deltagare i Tomma Rum ansvarar vi gemensamt för att sköta våra utrymmen och dra vårt strå till den kollektiva stacken. Som deltagare förväntas du att laga gemensam middag ca. en gång i veckan, övriga dagar lagar någon annan. Frukost och lunch står du för själv. Varje vecka städar vi tillsammans enligt schema. I Krokstrand finns restaurang. Närmaste matbutik ligger på två mils avstånd. Dit går kollektivtrafik mån-fre och det kommer även göras möjlighet till samåkning.

Deltagaravgiften är 375 kr och betalas med bankkort eller Paypal här bredvid. Den är ej återbetalningsbar, men då ingår medlemskap i föreningen Tomma Rum som ger dig tillgång till våra aktiviteter året runt, inklusive rösträtt vid årsmötet.

OBS! För att så många som möjligt av de som vill ska kunna delta så är det viktigt att du kontaktar oss så snart du kan om det skulle bli så att du inte har möjlighet att komma eller vill ändra datum.

Genom att boka plats på Tomma Rum samtycker du till vår personuppgiftslagring enligt EUs dataskyddsförordning GDPR.

Vid frågor, hör av dig till mail@tommarum.se.

Varmt välkommen! 🙂

KROKSTRAND THIS SUMMER – Register now7 May, 2024

Dear friends, JOIN US in the former granite mining district of Bohuslän, in Krokstrand village by a fjord next to Norway and our establishment inside of their Folkets Hus, a former union house. Get inspired by the surroundings, your colleagues, the local community and what not to create the most unexpected art you will ever imagine :D

Årsmöte 20244 April, 2024

Välkomna till Tomma Rums Årsmöte - Söndag 21 april
Vi presenterar vart vi ska hålla vårt residens denna sommar 2024 och väljer styrelse för detta projektår.
Är du nyfiken på vad Tomma Rum är, eller har du varit med förr? - Alla intresserade är välkomna.
Fika, tilltugg och slideshow m.m.
Plats: Hornsgatan 44c, Stockholm. PM hej när du är utanför så kommer vi och släpper in.

Bohuslän! Located on the inland east coast of Strömstad municipality, at the meeting point between the highest and lowest points of the Bohus hiking trail, Tomma Rum invites you this year to Krokstrand.
REGISTER HERE!
Krokstrand was a lively stonemasonry community at the turn of the 20th century, and in 1902 it was honoured with a Folkets hus, a gathering place for freedom of expression. In 1977, the industry came to a halt and the stonemasons' dwellings were filled with alternative youngsters who continued to keep the Folkets hus alive through festivals, dances, cinemas and more.
    During the summer of 2024, Tomma Rum, in collaboration with Krokstrand Folketshusförening, has been given the honour of staying and working in this Bohuslän's oldest Folkets hus! The building is located right next to the sometimes salty sometimes sweeter water of the Idefjord and wherever you look you can see the Bohus granite. We have access to a spacious room called Stora salen, fully equipped kitchen and bathroom. New this year, Tomma Rum will have a collaboration week for people who want to explore ideas or make art together with others. The collaboration week takes place July 9-16. For this week, you can bring suggestions for something you would like to look at with others, or if you want to, be prepared to participate in others' projects. This year we have the possibility to be eight people per week, but important to know is that we will sleep and work in the same room. There are wooden and fabric partition walls but only a few doors. We have access to other roofed rooms outside and there is also space for tents or motorhomes.
In addition, the restaurant is right next door. A warm welcome to a new unforgettable summer with new meetings, discoveries among lakes, granite and Krokstrand residents and the opportunity to swim over to Norway!